Hoe zijn we tot Open Spaces gekomen?

In het ont-wikkelen en verbinden van mensen, groepen of organisaties en het aangaan van de soms pittige uitdagingen daarin, werden we ieder steeds dieper gewaar hoe essentieel een open, vrije ruimte met een diepgewortelde veiligheid is.

Na een individuele en gezamenlijke zoektocht naar waar het voor ons echt over gaat kwam dan ook telkens de open ruimte, de Open Space, als kern van onze visie naar voren.

We hebben eerst een poosje met het begrip Ockham’s Razor gestoeid, het begrip dat staat voor het wegsnijden van onnodige ingewikkeldheden om bij de echte essentie uit te komen. Hoewel we in onze praktijk hier vaak gebruik van maken, kwamen we erachter dat het precies dat is, een middel waar we soms gebruik van maken. Toen we het middel zelf wegsneden, kwamen we weer uit bij dat waar het echt om gaat: verbinding maken.

En dat is precies wat ons bindt: een commitment om telkens naar binnen te keren en compromisloos voor diepere waarheid te gaan. En daarbij de ontdekking dat ons vermogen om helderheid te scheppen bij anderen recht evenredig is met onze eigen innerlijke helderheid.

Het is vanuit deze brede en open perceptie op de realiteit dat het potentieel van een organisatie weer kan stromen. Met alles dat wij in kunnen brengen helpen wij daar graag bij.

Neem gerust contact op om te sparren over de mogelijkeden.